SVÄTÁ ZEM – Biblická mapa

SVÄTÁ ZEM – Biblická mapa

4 predané

Kód produktu:

47,00

39,17 Bez DPH

Na sklade

SKU: 2220080003861

SVÄTÁ ZEM – Biblická mapa, autorom je profesionálny kartograf, RNDr. Milan Hrtús. Ide o autorské dielo, ktoré spĺňa všetky kritéria, ISBN, schválenie od KBS, a prezentujeme ho ako skutočný unikát, pretože nič podobné v slovenčine ani češtine niet, dokonca ani online na internete.

Biblická mapa krem detailného zobrazenia Sv. Zeme, obsahuje aj netradičnú textovú časť s viac ako stovkou významných biblických lokalít s odkazmi na príslušnú časť Sv. Písma.

 

Vďaka tejto katecheticko-metodickej pomôcke, ktorá popisuje územia od čias Abraháma, cez Mojžiša, až po účinkovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, je veľmi ľahké prepojiť si to, čo čítame v Biblii s konkrétnym geografickým miestom, a teda prehĺbiť naše poznanie Božieho Slova.

Okrem toho obsahuje 3 prílohy – zväčšeniny : Sinajský poloostrov (putovanie židovského národa z Egypta do zasľúbenej zeme), Genezaretské jazero a plán Jeruzalema za čias Ježiša Krista.

Prináša teda veľké množstvo informácií prehľadnou formou. (fotografie nájdete v prílohe)

Mapa má univerzálne využitie : katechéza a vyučovanie náboženstva v školách, ZŠ, SŠ, pri odbornom štúdiu náboženskej výchovy, dejepisu, geografie, katechetiky, teológie, v kňažských seminároch, v kostoloch, či u jednotlivcov. Vyučujúcemu pomáha vysvetlovať kontext biblických udalostí prehľadne, tak aby si ho žiaci vedeli lepšie predstaviť a porozumeli mu. Kompletné vysvetlivky umožňujú ľahšie prepájanie súvislostí, a tak rozširujú poznanie Biblie.

Vydal, zostavil a spracoval RNDr. Milan Hrtus

Schválil predseda katechetickej komisie pri KBS biskup Mons. Rudolf Baláž (No: 1062/97)

Vytlačil Vojenský kartografický ústav, š. p., Harmanec v r. 1997

Použité názvoslovie – Sväté písmo, SSV Trnava 1996

© Milan Hrtus

 

 

Ďalšie informácie

Rozmery 120 × 110 cm
Autor

EAN

HORE