Vážení obchodní partneri,

 

žiadame Vás o spoluprácu spojenú s kvalitou doručovania zásielok z nášho distribučného skladu do vašej predajne.

 

Poškodený balík od kuriéra

Pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie balíka v okamihu prevzatia, prosíme balík vyfotografovať, nepreberať a vrátiť späť kuriérov a spísať s kuriérom protokol o reklamácii.

 

Vo chvíli, keď dopravcovi podpíšete prevzatie balíka je akékoľvek spätné dokazovanie poškodenia nemožné.

 

Poškodený tovar v balíku

Pokiaľ nájdete poškodený tovar vo vnútri balíka, treba reklamáciu bezodkladne nahlásiť do 48 hodín od prijatia zásielky (netýka sa výrobných chýb).

 

Reklamácie treba oznámiť písomne na e-mail objednavky@zaex.sk. Reklamácie, ktoré nebudú nahlásené do 48 hodín nebudú akceptované.

 

Odosielanie reklamácii

Reklamácie prosíme posielať na našu adresu. Po skontrolovaní reklamácie, vám naše reklamačné oddelenie pripraví a odošle nový kus (prípadne opraví doklad).

 

Ak tovar dostávate prostredníctvom firemného vodiča, bude výmena reklamácii prebiehať spôsobom ,, z ruky do ruky ´´(prípadne vám opravíme nasledujúci doklad).

 

Reklamácie na výmenu nám môžete priniesť aj osobne do našej distribúcie.

 

Každý reklamovaný produkt/titul musí mať pri sebe vypísaný reklamačný lístok, ktorý si môžete bezplatne objednať na našej stránke https://www.zaex.online/shop/devocionalie/ine-devocionalie/reklamacny-listok-30ks/ . Produkty/tituly, ktoré príde bez reklamačného lístka, nebudú akceptované.

 

Neakceptovateľné reklamácie

Ak obdržíme tovar, o ktorom ste nás neinformovali do 48 hodín od doručenia zásielky nebudeme

od vás akceptovať nasledovné (nevzťahuje sa na výrobné chyby) :

  • MECHANICKÉ POŠKODENIE (vytrhnutá lepka, obitý roh, poškodená hrana,…)
  • ŠPINAVÁ KNIHA (špinavé orezy, špinavý knižný blok, špinavá obálka, …)
  • ZAŽLTNUTÁ ALEBO VYBLEDNUTÁ OBÁLKA
  • POŠKODENÝ PREBAL
  • CENA NA NALEPOVACOM ŠTÍTKU (v prípade knižných titulov)
  • ZANEDBANIE STAROSTLIVOSTI A ÚDRŽBY O TOVAR
  • POŠKODENIE TOVARU NADMERNÝM ZAŤAŽOVANÍM
  • Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na BEŽNÉ OPTREBENIE TOVARU (alebo jeho časti) spôsobené POUŽÍVANÍM TOVARU. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.