Život starca Paisija Svätohorského (2. diel)

Život starca Paisija Svätohorského (2. diel)

21 predané

Počet strán:

Rok vydania:

Väzba:

Formát (rozmer):

Jazyk:

Vydavateľstvo:

Kód produktu:

19,55

17,77 Bez DPH

Na sklade už iba 1

SKU: 9788097180638

Slovenskému čitateľovi sa dostáva do rúk 2. diel knihy Život starca Paisija Svätohorského. Autorom knihy je jeho duchovný syn, jeromních Isaak, ktorý s mníchmi svojho bratstva napísal autentický životopis starca Paisija v dvoch dieloch.
V slovenskom jazyku tak ide v poradí už o tretiu knihu o starcovi Paisijovi, ktorý bol jedným z najväčších askétov minulého storočia a patrí k najvýznamnejším osobnostiam Svätej Hory Atos. Prichádzali za ním ľudia z celého sveta a kládli mu rôzne otázky. Odnášali si od neho vzácne odpovede, ktoré nenašli nikde inde. Všetky tri knihy o tomto veľkom učiteľovi duchovného života sa navzájom dopĺňajú. Súčasnému človeku ponúkajú jedinečné riešenia a ukazujú mu smer v každodennom živote.
Prvý diel, ktorý bol vydaný v roku 2013, je zameraný na podrobné opísanie starcovho života a jeho duchovných zápasov čo najjednoduchším a najucelenejším spôsobom. Autor v ňom chronologicky spracoval životopisné údaje, zápasy a rôzne starcove aktivity podľa miest jeho pobytu. Na Slovensku sa stal bestsellerom a oslovil mladých i starších čitateľov.
Druhý diel je doplnením a vysvetlením prvého a starec Paisij je v ňom priblížený dôkladnejšie, aby ho čitateľ lepšie pochopil. Každý diel si zachováva istú samostatnosť a nezávislosť, preto mohli byť vydané aj samostatne. Medzi obidvomi dielmi je hlboká vnútorná jednota. Aj druhý diel je životopis, ktorý však nesleduje chronologickú nadväznosť prvého dielu, ale obsahuje životopisné príhody, ktoré sú usporiadané do tematických celkov. Ústrednou témou druhého dielu je Božia blahodať.

Ďalšie informácie

Autor

Formát (rozmer)

Jazyk

EAN

Počet strán

Rok vydania

Väzba

Vydavateľstvo

HORE