In verbo autem tuo

In verbo autem tuo

1 predané

Jubilejník k 70.narodeninám biblistu Jána Ďuricu SJ


Počet strán:

Väzba:

Vydavateľstvo:

Kód produktu:

19,90

18,09 Bez DPH

Nie je na sklade

Zaslať email, keď bude produkt dostupný

SKU: 9788089348091
Príležitostný zborník obsahuje viac ako 40 odborných štúdií i umeleckých príspevkov od prominentných autorov, ako napríklad:
A. Beleš  Dworkinova kritika právneho pozitivizmu, J. Ciagwa  Slovenskí kňazi v Krakovskej arcidiecéze v rokoch 1920 – 1939, L. Csontos SJ   Oživujúca sila spoločenstva, D. Dian Významný slovenský biblista Otec Ján Ďurica SJ na stránkach Duchovného pastiera, J. Ďačok SJ   Dôstojnosť človeka v konfrontácii s pálčivými výzvami dneška, M. S. Ďurica SDB  Pokoj a sloboda, M. Kaňa Jeden deň v Slovenskom gymnáziu Antona Bernoláka v Ríme, I. Kišš  Význam Cyrila a Metoda pre slovenský národ, K. Komorová Vydania Biblie zo 16. storočia vo františkánskych knižniciach, J. Košiar  Eucharistia – zmena konsekračných slov, Š. Labo SJ   Málo známe skutočnosti o Karolovi Wojtyłowi, M. Malatinský  Vlastníctvo v sociálnej náuke Cirkvi, C. Milčevičová-Labas K počiatkom kresťanstva v Gruzínsku a Arménsku, Ľ. Rojka SJ   Janko Ďurica a Pán Boh vševediaci, J. M. Rydlo Slovenské preklady a vydania Svätého písma na území Slovenska, H. Saktorová  Patristická literatúra vo fonde františkánskych knižníc na Slovensku, J. Šimončič  Zrušenie Spoločnosti Ježišovej roku 1773, D. Škoviera  K liturgii Panny Márie Loretánskej od Erazma z Rotterdamu, I. Tóth  Vznik a činnosť Slovenskej katolíckej misie v Paríži a jej perspektívy, F. Vnuk  Súženia v živote biskupa Pavla M. Hnilicu SJ,          E. Vontorčík  Náboženský aspekt bitky pri Viedni v roku 1683, Š. Vragaš  Dizertačná práca Jána Ďuricu SJ – výraz duchovného profilu autora, P. Žeňuch Areálové dimenzie byzantsko-slovanskej kultúry na Slovensku, J. M. Rydlo Bio-bibliografia prác biblistu Jána Ďuricu 

Ďalšie informácie

ID

Autor

Vydavateľstvo

Väzba

EAN

Rok vydania
Počet strán

HORE