Za krajanmi do Madridu alebo vojna o Španielsko

Za krajanmi do Madridu alebo vojna o Španielsko

1 predané

Výber cestopisných a hisorických esejí


Počet strán:

Rok vydania:

Väzba:

Vydavateľstvo:

Kód produktu:

9,90

9,00 Bez DPH

Na sklade

SKU: 9788097142940

V slovenskej literatúre po novembri 1989 ojedinelé dielo z pera Emila Vontorčíka, najnovšie autora bestselleru  Bitka pri Viedni, venované osudom šiestich nitrianskych absolventov gymnázia, ktorí sa rozhodli po vojne i po februári 1948 odísť do zahraničia a študovať v Madride. Práve v tomto roku uplynulo 80 rokov od vzniku španielskej občianskej vojny. Väčšia časť knihy je venovaná ideologickému i vojenskému zápasu medzi španielskou ľavicou a španielskou armádou, ktorá vystúpila proti revolučnej vláde a revolučnému teroru v Španielsku. Zaujme všetkých, ktorí chcú vedieť pravdu o Španielsku v predvečer druhej svetovej vojny počas krvavého účtovania ľavicových síl s Katolíckou cirkvou v Španinelsku i vzájomného vraždenia medzi ľavicovými silami navzájom.
Okrem legendárnej obrany Alkazaru v Tolede venuje pozornosť falošným mýtom z čias občianskej vojny, z ktorých najväčším bolo bombardovanie Guerniky v Baskicku a jeho využitím v medzinárodnej komunistickej propagande. 

 


PhDr. Emil Vontorčík (6. 8. 1935, Vyšná Lipnica)

–    informatik, historik, publicista. Maturoval na gymnáziu v Nitre (1953). Absolvent UK v Bratislave. V rokoch 1960 – 1963 redaktor denníka Roľnícke noviny. V rokoch 1963 – 1975 budoval prvú verejnú vedeckú knižnicu v Nitre – Ústrednú pôdohospodársku knižnicu pri VŠP. V rokoch 1975 -1989 pôsobil ako vedúci Kabinetu histórie a propagácie VŠP v Nitre. Po prevrate roku 1989 riaditeľom Univerzitnej knižnice v Bratislave (1990 -1997). Pod jeho vedením sa uskutočnila automatizácia činnosti knižnice na základe grantu americkej nadácie Andrew Mellon Fundation.

Výber publikácií a textov s historickou tematikou:

–    Od Vyššej hospodárskej školy k Hospodárskej akadémii v Košiciach. In: Agrikultúra 17. Bratislava: Príroda, 1980, s. 115 -145.

–    Vývoj poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku. Bratislava: Príroda, 1978,301 s.

–    Nitra starobylá a súčasná. Bratislava: Príroda, 1988. (Jaz. mutácie: Nitra Ancient and Present, Nitra drev-niaja i sovremennaja).

–    A liturgia sclavinica ad provinciám slovacam. Bratislava: Bibliotheca Universitatis, 1993,39 s.

–    Vysoká škola poľnohospodárska v polstoročí svojho vývoja 1946 -1996 – University of Agriculture. Fifty Ye-ars of its Existence 1946 -1996. Nitra: VŠP, 1996,216 s.

–    Nitra v najstarších dokumentoch a písomnostiach (do konca 13. storočia). Zborník. Nitra: Bernolákova spoločnosť, I. Pobočný stánok v Nitre, 2007,124 s.

–    Nitrianske inferno. Nitra: Sobor, 2010,184 s.

–    Juraj Pohronec Slepčiansky, cirkevný hodnostár, štátnik a diplomat a jeho prínos k porážke Osmanskej ríše v bitke pri Viedni r. 1683. Zborník. Nitra: Biskupský úrad a Bernolákova spoločnosť Nitra, 2011,166 s.

–    Zoborské listiny 1111 a 1113 a ich význam pre naše dejiny. Zborník. Nitra: Úrad NSK a Bernolákova spoločnosť, I. Pobočný stánok v Nitre, 2013,160 s.

–    Za krajanmi do Madridu alebo Vojna o Španielsko. Nitra: Sobor, 2013,184 s.

Ďalšie informácie

ID

Autor

Vydavateľstvo

Väzba

EAN

Rok vydania

Počet strán

HORE