Pred súdom národa?

Pred súdom národa?

Retribúcia na Slovensku a národný súd v Bratislave 1945 – 1947


Počet strán:

Rok vydania:

Väzba:

Vydavateľstvo:

Kód produktu:

16,50

15,00 Bez DPH

Na sklade

SKU: 9788089567935

Retribúcia na Slovensku bola súčasťou celoeurópskeho až globálneho procesu trestnoprávneho vysporiadania sa s obdobím druhej svetovej vojny. Jej medzinárodnoprávne základy boli položené už začiatkom roku 1942 Svätojakubskou deklaráciou a boli dotvorené Londýnskou dohodou spojeneckých veľmocí z augusta 1945. Pre retribúciu v povojnovom Československu je špecifickým retribučný dualizmus, teda osobitná retribúcia na Slovensku a v českej časti ČSR. Na Slovensku bola retribúcia realizovaná primárne na základe retribučného nariadenia Slovenskej národnej rady, ktoré bolo opakovane novelizované a tiež doplnené vykonávacím nariadením Zboru povereníkov. Retribučné nariadenie bolo prejavom revolučného zákonodarstva, bolo retroaktivně a svojím obsahom nenadväzovalo na dovtedajšie právne predpisy. Výkon retribúcie bol zverený na to zriadeným ľudovým súdom: miestnym ľudovým súdom, okresným ľudovým súdom a Národnému súdu v Bratislave. Ambíciou tejto knihy je ponúknuť čitateľom komplexné a systematické právnohistorické spracovanie problematiky retribúcie na Slovensku s dôrazom na činnosť Národného súdu v Bratislave ako najvýznamnejšieho slovenského retribučného súdu v rokoch 1945 až 1947.

 

JUDr. Michal Malatinský, PhD. (1989) je slovenský právnik a právny historik. Študoval na Právnickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave a na tamojšej Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky absolvoval interné doktorandské štúdium v študijnom odbore teória a dejiny štátu a práva. Je autorom viacerých štúdií venovaných témam z moderných právnych dejín, spoluzostavovateľom dvoch konferenčných zborníkov a spoluautorom monografie Dva procesy s Vojtechom Tukom (2017).

Ďalšie informácie

Rozmery 24,2 × 17,3 cm
Autor

EAN

Počet strán

Rok vydania

Väzba

Vydavateľstvo

Recenzie

Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie.

Buďte prvý, kto napíše recenziu “Pred súdom národa?”

HORE