365 dní so sv. Faustínou

365 dní so sv. Faustínou

297 predané

Vybrané texty z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej


Počet strán:

Rok vydania:

Väzba:

Vydavateľstvo:

Kód produktu:

5,00

4,55 Bez DPH

Nie je na sklade

Zaslať email, keď bude produkt dostupný

SKU: 9788081920264

Keď otvárame myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej, vstupujeme do jej školy duchovnosti, ktorá je hlboko evanjeliová, lebo siaha k samým fundamentom kresťanstva. Zároveň je aj univerzálna, lebo ju môže využiť každý bez ohľadu na povolanie, vzdelanie, vek, spoločenské postavenie atď. Svätá Faustína nás v nej učí objavovať milosrdnú lásku Boha a kontemplovať ju v bežnom živote, čiže prežívať svoj život s Ježišom. Učí nás však aj odpovedať na túto lásku Boha, ktorá nás predchádza, práve postojom dôvery k nemu. Tento postoj sa vyjadruje v plnení jeho vôle a v aktívnej láske k blížnemu, ako aj v láske k Cirkvi, Eucharistii a úcte k Matke Božieho milosrdenstva. Každý deň je prakticky jednou lekciou v škole života.

Sr. M. Alžbeta Siepaková KMBM

Ďalšie informácie

ID

Autor

Vydavateľstvo

Väzba

EAN

Rok vydania

Počet strán

HORE