DVD – Rachal Hyman – Live in Bratislava

DVD – Rachal Hyman – Live in Bratislava

0 predané

Vydavateľstvo:

Kód produktu:

5,90

4,92 Bez DPH

Na sklade

SKU: 8588003691873
Rachel Hyman sa narodila v USA v židovskej ortodoxnej rodine. Boh ju však pred niekoľkými rokmi oslovil a ona prijala Ježiša Krista. Túto svoju radosť vyjadruje v tradičných židovských, ale aj v kresťanských piesňach. Na DVD je okrem 9 piesní, aj jej príbeh obrátenia.
Lamb of God (Baránok Boží)
Moses Rejoice (Mojžišov radostný spev)
Beloved of My Soul (Z duše ťa milujem)
You Shall Love the God… (Miluješ Hospodina…)
He Is My Defence (On je mojím štítom)
Dona, Dona (Hospodin, Hospodin)
My God (Môj Bože!)
In Your Sanctuary (V tvojom chráme)
Blessed Is the Man With the Vision (Požehaný je ten, kto vidí)
 
+ osobný príbeh speváčky

Ďalšie informácie

ID

Vydavateľstvo

EAN

Rok vydania
Počet strán

HORE